Escola Tecnos, Terrassa. 2019

Terrassa, Catalunya
Gener, 2019
Majara Studio

Durant el mes de Gener de 2019, vam generar un taller per a l’Escola Tecnos coincidint amb la setmana cultural, destinat a les alumnes de l’ESO i batxillerat. Basat en la metodologia aplicada de Majara studio, la temàtica va ser treballada i generada per les mateixes alumnes. El procés va començar amb debats oberts en els quals vam poder observar una actitud crítica enfront de la realitat en la qual viuen i la possibilitat de transformació social a través de l’aprenentatge. Les mateixes joves es van organitzar per tractar els temes que les preocupen. Van tractar de crear una narrativa que parles de tot allò que veuen de negatiu en el món que les envolta, però a la vegada, poder mostrar un punt de vista, en el qual, al voltant de l’aprenentatge, això pogués transformar-se. D’aquesta forma vam poder observar que les joves tenen una certa visió negativa de la mateixa realitat, però creuen en l’educació com a procés vital per al canvi d’aquesta societat. En general vam trobar un grup de persones autònomes i empoderades a l’hora de crear i desenvolupar projectes artístics.

Pin It on Pinterest