Mural participatiu a l’Escola Sala i Badrinas

Terrassa, Catalunya
2016, 2017, 2018
Majara Studio

El projecte a l’Escola Sala i Badrinas és un projecte anual, que es realitza des de l’any 2016. La metodologia de treball que segueixen les alumnes sota l’acompanyament de les professionals de Majara Studio té diferents fases:

Primera fase:

 • Introducció al muralisme i al món del graffiti, mostra de materials audiovisuals generats pel col·lectiu com a exemple.
 • Desenvolupament del Brainstorming
  • Creem una dinàmica de pluja d’idees amb un temps limitat amb l’objectiu de treure totes les idees de les alumnes implicades en cada classe.
  • Posteriorment realitzem un cribratge de les idees entre totes, és a dir, seleccionem i relacionem idees per saber quina és la temàtica que entre totes decidim treballar.
  • Una vegada decidida, comencem la part pràctica de dibuix, cada alumne (en grup o individual) realitzarà esbossos relacionats amb la temàtica escollida.
  • Quan totes hem dibuixat, comencem a muntar el puzle, part que desenvolupem entre totes, però després és el nostre equip de professionals qui desenvolupa la línia base exacte del mural
  • Proves de color, entre totes decidim quina es la gama cromàtica escollida per a la realització del mural.
 • Decisió final de quin serà el mural a realitzar

Fase de realització del mural:

 • Marcatge per part de l’equip de Majara Studio, delimitar les zones on pintarant les alumnes, imprimir esbossos i endreçar els colors perquè puguin ser identificats per les mateixes alumnes.
 • Mostra de la tècnica a les alumnes, ensenyar el correcte funcionament de l’aplicació de l’spray i la pintura acrílica amb rodet o pinzell.
 • Omplir el mural de color.
 • Rematar el mural per part de l’equip de Majara Studio.

En aquest procés s’han realitzat tres murals any rere any, 2016, 2017, 2018 amb diferents temàtiques treballades per les mateixes alumnes que han generat el mural. Temàtiques com, el llenguatge, el plurilingüisme, les arts, la infància o l’educació en valors. Sempre des de múltiples perspectives des de l’acompanyament i no la tutorització.

Per a aquest projecte s’han emprat un nombre concret d’entre 1 i 2 professionals per a tallers de preparació a l’escola, brainstorming, dibuixos, proves de color, etc.

Pin It on Pinterest